• lv
  • en

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes pārstāvības tiesībās

1. Kopsavilkums

Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, kas noteiktas statūtos. Valdes locekļiem var noteikt atsevišķas vai kopīgas pārstāvības tiesības. Nosakot pārstāvības tiesības, jāievēro princips, ka katram valdes loceklim ir reālas pārstāvības tiesības.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana
  • 27,25 līdz 118,25 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

 Iesniedzamie dokumenti:

Valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Ja tiek mainīts valdes locekļu pārstāvības tiesību apjoms, bet statūtu iepriekšējā redakcija paredz citu pārstāvības tiesību apjomu, vienlaicīgi veicami attiecīgi grozījumi statūtos.