• lv
  • en

Eiropas komercsabiedrības darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja par likvidācijas procesa uzsākšanu un darbības izbeigšanu ir lēmusi akcionāru sapulce, kamēr nav pabeigts likvidācijas process, tai ir tiesības izbeigt likvidācijas procesu, un turpināt darbību. Ar lēmumu par darbības turpināšanu vienlaicīgi atceļams likvidators, kā arī ieceļama padome, kas savukārt ieceļ valdi.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana
  • 40,72 līdz 118,25 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: