• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja par likvidācijas procesa uzsākšanu un darbības izbeigšanu ir lēmusi akcionāru sapulce, kamēr nav pabeigts likvidācijas process, tai ir tiesības izbeigt likvidācijas procesu, un turpināt darbību. Ar lēmumu par darbības turpināšanu vienlaicīgi atceļams likvidators, kā arī ieceļama padome, kas savukārt ieceļ valdi.

 • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa SE2;
 • akcionāru sapulces protokols (jāapliecina paraksti);
 • valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu (nav jāiesniedz, ja tā ietverta pieteikuma veidlapā SE2 3.1. apakšpunktā) (jāapliecina paraksti);
 • padomes locekļu piekrišanas ieņemt amatu;
 • valdes locekļu saraksts;
 • padomes locekļu saraksts;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.