• lv
 • en

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas likvidatoru sastāvā

1. Kopsavilkums

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas un pirms tā pabeigšanas var tikt veiktas izmaiņas likvidatoru sastāvā. Akcionāru sapulce var atcelt iepriekšējo likvidatoru, un viņa vietā iecelt citu personu. Likvidators var arī pats atkāpties no amata.

 • 1-3 darba dienas
  Izskatīšana
 • 27,25 līdz 118,25 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa SE2
 • Akcionāru sapulces protokols (ja par izmaiņām lemts akcionāru sapulcē) (jāapliecina paraksti)
 • Jaunā likvidatora piekrišana ieņemt amatu (nav jāiesniedz, ja par likvidatoru kļūst esošais valdes loceklis) (jāapliecina paraksti)
 • Likvidatora paziņojums par amata atstāšanu (ja likvidators pats ir atkāpies no amata)
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

Ja likvidācijas process uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra iniciatīvas, dalībnieku sapulcei nav tiesību veikt izmaiņas likvidatoru sastāvā.