• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas likvidatoru sastāvā

1. Kopsavilkums

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas un pirms tā pabeigšanas var tikt veiktas izmaiņas likvidatoru sastāvā. Akcionāru sapulce var atcelt iepriekšējo likvidatoru, un viņa vietā iecelt citu personu. Likvidators var arī pats atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa SE2;
  • akcionāru sapulces protokols (ja par izmaiņām lemts akcionāru sapulcē) (jāapliecina paraksti);
  • jaunā likvidatora piekrišana ieņemt amatu (nav jāiesniedz, ja par likvidatoru kļūst esošais valdes loceklis) (jāapliecina paraksti);
  • likvidatora paziņojums par amata atstāšanu (ja likvidators pats ir atkāpies no amata);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja likvidācijas process uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra iniciatīvas, dalībnieku sapulcei nav tiesību veikt izmaiņas likvidatoru sastāvā.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.