• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības likvidācija 1.posms

1. Kopsavilkums

Likvidācija ir veicama divos posmos. Lēmumu par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem akcionāru sapulce. Likvidatora pienākumus veic Sabiedrības valde, ja vien akcionāru sapulce nav lēmusi par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Sabiedrība likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja ieraksts komercreģistrā par darbības izbeigšanu ir veikts, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu, vai ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, likvidācijā ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Šādā gadījumā iesniedzams pieteikums, notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta likvidatora piekrišana ieņemt amatu, kā arī kvīts vai cita informācija par valsts nodevas apmērā samaksu Valsts kases kontā.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.