• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā komersanta reģistrācija komercreģistrā

1. Kopsavilkums

Individuālais komersants ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.