• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā komersanta nosaukuma maiņa

2. Pārbaudi nosaukumu

Firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • Ietver norādi uz komersanta veidu “ individuālais komersants” vai tās saīsinājumu “IK”, ko ietver firmas sākumā vai beigās
 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta
 • Nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība"
 • Nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā
 • Nevar ietvert maldinošu informāciju par komercdarbības formu, piemēram, apzīmējumus “AS”, “SIA”, utml.
 • Nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem)
 • Ja ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, nepieciešams nosaukumā ietvert papildus vārdus, burtus vai ciparus
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju
 • Nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu . Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.​