• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā komersanta darbības apturēšana

1. Kopsavilkums

Komersantam ir tiesības brīvprātīgi apturēt savu darbību uz laiku ne ilgāku kā trīs gadi. Komersanta darbība ir apturēta ar dienu, kad komercreģistrā ierakstītas ziņas par komersanta darbības apturēšanu. Pirms lēmuma par darbības apturēšanu pieņemšanas komersantam jāiesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojums kreditoriem par nodomu apturēt darbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.