• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā komersanta likvidācija

1. Kopsavilkums

Individuālajam komersantam komercreģistra iestādē ir jāiesniedz tikai pieteikums komersanta izslēgšanai no komercreģistra. 

Ja individuālais komersants ir miris, tad pieteikt komersanta izslēgšanu no komercreģistra tiesīgi ir mantinieki (pieteikumam jāpievieno notariāli apliecināta mantojuma apliecības kopija).

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.