• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Parakstu apliecināšana

1. Kopsavilkums

Komerclikumā un citos normatīvajos aktos ir noteikts, ka uz konkrētiem Uzņēmumu reģistrā iesniegtiem dokumentiem personu paraksti ir apliecināmi notariāli. Parakstus var apliecināt zvērināts notārs vai bāriņtiesa.

Alternatīva notariāli apliecinātam parakstam (pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā) ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu. Ar e-parakstu parakstītus dokumentus iesniedz elektroniski e-pakalpojumā vai, atsevišķos gadījumos - e-pastā. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.