• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Individuālais uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 3.veidlapa
  • Dibināšanas līgums (ja dibināts ģimenes uzņēmums)
  • Statūti, kuros regulēti uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti)
  • Katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts