• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Individuālais uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmi uzņēmuma galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.