• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Individuālais uzņēmums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 3.veidlapa;
  • dibināšanas līgums (ja dibināts ģimenes uzņēmums);
  • statūti, kuros regulēti uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti);
  • katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā;
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts