• lv
  • en

Individuālā uzņēmuma reģistrācija

3. Pārbaudi adresi

Individuālā uzņēmuma juridiskā adrese ir adrese, kuru tā izmanto oficiālai saziņai.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese