• lv
  • en

Individuālā uzņēmuma darbības veida maiņa

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmi uzņēmuma galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru. Darbības veidu izmaiņu gadījumā piesakāmas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: