• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma darbības veida maiņa

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmi uzņēmuma galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru. Darbības veidu izmaiņu gadījumā piesakāmas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 6.veidlapa
  • Statūtu grozījumu teksts vai statūtu jaunā redakcija, kā arī īpašnieka lēmums par statūtu grozījumiem (ja ir bijuši pieņemti statūti, kuros līdz ar darbības veidu maiņu tiek grozīti attiecīgi statūtu ieraksti)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas