• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma īpašnieku maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām īpašnieku sastāvā pieņem iepriekšējais īpašnieks. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

Tāpat piesakot izmaiņas īpašnieku sastāvā vienlaikus jāiesniedz arī izmaiņas informācijā par PLG.

Individuālo uzņēmumu PLG gandrīz vienmēr ir to īpašnieki. Izņēmums, kad PLG var būt cita persona, būtu, ja īpašnieku faktiski kontrolētu cita fiziska persona, proti, īpašnieks uzņēmumu kontrolētu citas fiziskas personas labā.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 6. veidlapa un 7. veidlapa;
  • iepriekšējā īpašnieka lēmums par īpašnieku maiņu;
  • jaunā īpašnieka paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīrā (jāapliecina paraksts);
  • statūtu jaunā redakcija vai statūtu grozījumu teksts (ja ir pieņemti statūti);
  • īpašnieka lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos (ja ir pieņemti statūti);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas