• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma īpašnieku maiņa

4. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt jaunā Īpašnieka paraksta paraugu.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, paraksta paraugs nav jāiesniedz.