• lv
  • en

Individuālā uzņēmuma juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Juridiskā adresi var mainīties uz individuālā uzņēmuma īpašnieka pieteikuma pamata vai pašvaldības lēmuma. Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju komercreģistrā nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par publikāciju. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: