• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Juridiskā adrese var mainīties uz individuālā uzņēmuma īpašnieka pieteikuma pamata vai pašvaldības lēmuma. Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju komercreģistrā nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par publikāciju. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 6.veidlapa;
  • statūtu grozījumu teksts vai statūtu jaunā redakcija, , kurā norādīts konkrētais, grozītais statūtu punkts, kā arī īpašnieka lēmums par statūtu grozījumiem (ja ir bijuši pieņemti statūti, kuros līdz ar juridiskās adreses maiņu tiek grozīta arī juridiskā adrese);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas