• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Juridiskā adrese var mainīties uz individuālā uzņēmuma pieteikuma vai pašvaldības lēmuma pamata. Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju uzņēmumu reģistra žurnālā nav jāmaksā valsts nodeva. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas