• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties individuālā uzņēmuma nosaukumam, izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.