• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties individuālā uzņēmuma nosaukumam izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 6.veidlapa
  • Statūtu grozījumu teksts vai statūtu jaunā redakcija, kā arī īpašnieka lēmums par statūtu grozījumiem (ja ir bijuši pieņemti statūti, kuros līdz ar nosaukuma maiņu veicami arī attiecīgi grozījumi statūtos)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas