• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārvaldnieka iecelšana

1. Kopsavilkums

Individuālā uzņēmuma īpašnieks var iecelt pārvaldnieku, kam tiek piešķirtas paraksta tiesības. Vienlaicīgi ar pārvaldnieka iecelšanu īpašnieks var vai nu saglabāt paraksta tiesības, vai arī paraksta tiesības atstāt tikai pārvaldniekam.

Ja individuālā uzņēmuma īpašnieks ir miris, līdz mantojuma apliecības saņemšanai lēmumu par pārvaldnieka iecelšanu ir tiesīgs pieņemt mantojuma aizgādnis. Šajā gadījumā iesniedzams bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu atstātajam mantojumam.

Ieceļot, atceļot vai mainot pārvaldnieku, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā. Individuālajos uzņēmumos PLG gandrīz vienmēr ir to īpašnieki. Izņēmums, kad PLG var būt cita persona, būtu, ja īpašnieku faktiski kontrolētu cita fiziska persona, proti, īpašnieks uzņēmumu kontrolētu citas fiziskas personas labā.

Ja pārvaldnieks pats ir atkāpies no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.