• lv
  • en

Patiesie labuma guvēji (PLG)

1. Kopsavilkums

Individuālais uzņēmums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par PLG vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informāciju par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Izmaiņas informācijā par PLG jānorāda gadījumos, kuros mainās individuālā uzņēmuma īpašnieks.

  • 1-3 darba diena
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt PLG īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), un dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka PLG noskaidrot nav iespējams!