• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma izmaiņas likvidatoru sastāvu

1. Kopsavilkums

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas un pirms tā pabeigšanas var tikt veiktas izmaiņas likvidatoru sastāvā. Īpašnieks var atcelt iepriekšējo likvidatoru, un viņa vietā iecelt citu personu. Likvidators var arī pats atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 8.veidlapa
  • Īpašnieka lēmums par izmaiņām likvidatoru sastāvā
  • Likvidatora paziņojums par amata atstāšanu (ja likvidators pats ir atkāpies no amata)
  • Jaunā likvidatora paraksta paraugs (ja tas jau neatrodas uzņēmuma reģistrācijas lietā) (jāapliecina paraksts)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas