• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma likvidācija 1. posms

1. Kopsavilkums

Likvidācija ir veicama divos posmos. Lēmumu par likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem īpašnieks. Likvidatora pienākumus veic uzņēmuma īpašnieks, ja vien nav lemts par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Lēmums par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.