• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma likvidācija 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām (saskaņā ar likvidācijas pirmajā posmā norādīto termiņu) Uzņēmumu reģistrā veicams likvidācijas otrais, noslēdzošais posms.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas pēc visu darbību pabeigšanas.

Pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā ir jābūt nokārtotām saistībām ar Valsts ieņēmumu dienestu. Pēc dokumentu saņemšanas Uzņēmumu reģistrs Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa izziņu par uzņēmuma saistību izpildi. Ja visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu nav izpildītas, Uzņēmumu reģistrs nevar uzņēmumu izslēgt no uzņēmumu reģistra žurnāla.