• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā zemnieka vai zvejnieka saimniecība/individuālais uzņēmums tiek pārveidots/-a par komercsabiedrību (iegūstošā sabiedrība), saglabājot savu tiesību subjekta statusu.

Pārveidojot zemnieka vai zvejnieka saimniecību/individuālo uzņēmumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, reorganizācija veicama divos posmos. Pārveidojamā uzņēmuma īpašnieks (kopīpašnieki) kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībnieku/-iem (akcionāru/-iem).

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta sastādīšanas.