• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 1. posms

3. Reorganizācijas lēmums vai lēmuma projekts

Reorganizācijas lēmumu vai lēmuma projektu paraksta īpašnieks vai cita amatpersona, kurai piešķirtas paraksta tiesības.


Dokumentā norāda:

 • Pārveidojamā uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības veidu (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība);
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam (kopīpašniekiem);
 • Atlīdzības apmēru pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam, ja tas balso pret reorganizāciju un prasa atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamā uzņēmuma amatpersonām;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamā uzņēmuma darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamā uzņēmuma darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.