• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 2. posms

11. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt pārveidojamā uzņēmuma īpašnieks (kopīpašnieks) vai viņa pilnvarota persona. 


Iesniedzot dokumentus, kuri parakstīti ar drošu e-parakstu, kuram pievienots drošs laika zīmogs, nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana.

Elektroniski parakstītus e-adresē vai e-pastā

    • Tiek pieņemti arī dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu
    • Jāpievieno informācija par pakalpojuma apmaksu
    • Norādām, ka e-adrese ir drošāks saziņas kanāls starp privātpersonu un valsti
Kā iesniegt dokumentus e-pastā?
Kā izveidot e-adresi?

Pa pastu

  • Sūtījumā jāpievieno maksājuma uzdevums par valsts nodevas apmaksu