• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 2. posms

8. Paziņojums kreditoriem

Pieteikumam ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā pievieno paziņojumu kreditoriem, kurā tie uzaicināmi pieteikt savus prasījumus.


Paziņojumā norāda:

  • reorganizācijā iesaistītā uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • reorganizācijas veidu;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

Komercreģistra iestāde pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par reorganizāciju, savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu kreditoriem.

Paziņojums kreditoriem
37,6KB , DOCX , atjaunots