• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 2. posms

2. Reorganizācijas lēmums

Pēc reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv īpašnieks (kopīpašnieki) pieņem lēmumu par reorganizāciju. Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta pievienošanas reģistrācijas lietai.

Vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju tiek apstiprināti iegūstošās sabiedrības statūti un izveidota iegūstošās sabiedrības valde un padome, ja tāda saskaņā ar likumu vai statūtiem ir nepieciešama (akciju sabiedrībai padome ir obligāta pārvaldes institūcija).

Reorganizācijas lēmumu paraksta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja uzņēmums ir kopīpašumā.


Reorganizācijas lēmumā norāda:

 • Pārveidojamā uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības veidu (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība);
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam (kopīpašniekiem);
 • Atlīdzības apmēru pārveidojamā uzņēmuma īpašniekam, ja tas balso pret reorganizāciju un prasa atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamā uzņēmuma amatpersonām;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamā uzņēmuma darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamā uzņēmuma darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.