• lv
  • en

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 1. posms

1. Kopsavilkums

Individuālajam uzņēmumam ir tiesības pārveidot uzņēmumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Reorganizācija veicama divos posmos. Īpašnieks sastāda lēmuma par reorganizāciju projektu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu projektu.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: