• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 1. posms

1. Kopsavilkums

Individuālajam uzņēmumam ir tiesības pārveidot uzņēmumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Reorganizācija veicama divos posmos. Īpašnieks sastāda lēmuma par reorganizāciju projektu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu projektu.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.