• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pārveidošana par SIA 2. posms

3. Statūti

Sabiedrības statūtus paraksta uzņēmuma pārveidošanas rezultātā izveidotās sabiedrības valdes locekļi vai loceklis (atkarībā no tā, vai statūtos noteiktas tiesības valdes locekļiem pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi).


Dokumentā jānorāda:

  • nosaukums (firma);
  • darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
  • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
  • pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi);
  • padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome;
  • īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
  • citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams);
  • parakstīšanas vieta un datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki un amatpersonas, kā arī dalībnieku daļu sadalījumu.

Statūtu paraugs (1 dibinātājs)
19,5KB , DOCX , atjaunots
Statūtu paraugs (2 un vairāk dibinātāji)
19,5KB , DOCX , atjaunots