• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālā uzņēmuma pieteikšana par IK

1. Kopsavilkums

Individuālajam uzņēmumam ir tiesības pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Piesakot individuālā uzņēmuma ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, jāņem vērā tā dibināšanas nosacījumi.