• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrība

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas.

Vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Komandīta ieguldījuma apmērs nav ierobežots ar konkrētu summu.

Komandītsabiedrību var dibināt:

  • Uz nenoteiktu laiku
  • Uz konkrētu termiņu
  • Līdz konkrēta mērķa sasniegšanai

Par komandītsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.