• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības biedru sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR18 jāparaksta visiem biedriem. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarā konkrēti ietverams pilnvarojums izdarīt attiecīgās izmaiņas.

Ja pilnvarotā persona paraksta pieteikumu par biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām, jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara.

Ja, veicot izmaiņas biedru sastāvā, mainās arī informācija par komandītsabiedrības PLG, jāaizpilda veidlapas 3.17. apakšpunkts.


KR18 veidlapa
93,4KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.