• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības biedru sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

3. Apliecini parakstu

Mainot biedru pārstāvības tiesības vai ja tiek iecelts vai atcelts biedrs, kam ir pārstāvības tiesības, visu biedru paraksti uz pieteikuma ir apliecināmi notariāli.


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.