• lv
  • en

Komandītsabiedrības darbības apturēšana

1. Kopsavilkums

Komersantam ir tiesības brīvprātīgi apturēt savu darbību uz laiku ne ilgāku kā trīs gadi. Komersanta darbība ir apturēta ar dienu, kad komercreģistrā ierakstītas ziņas par komersanta darbības apturēšanu.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana
  • 25,45 līdz 67,25 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: