• lv
  • en

Komandītsabiedrības darbības apturēšana

2. Paziņojums

Pirms lēmuma pieņemšanas komersants oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu, kur rakstveidā informē visus zināmos kreditorus par nodomu apturēt darbību. Pēc paziņojuma publicēšanas biedri pieņem lēmumu par darbības apturēšanu.


Paziņojumā norāda:

  • Komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
  • Kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas