• lv
 • en

Parakstu apliecināšana

1. Kopsavilkums

Komerclikumā un citos normatīvajos aktos ir noteikts, ka uz konkrētiem Uzņēmumu reģistrā iesniegtiem dokumentiem personu paraksti ir apliecināmi notariāli. Uzņēmumu reģistra valsts notārs var apliecināt parakstus uz Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem.

 • 9 EUR par vienu parakstu
  Izmaksas

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

 • Parakstus apliecina tikai Iedzīvotāju reģistrā reģistrētām fiziskajām personām tai skaitā ārvalsts fiziskām personām, kurām piešķirts Latvijas Republikas individuālais personas kods.
 • Jāņem vērā Komerclikuma 16.pantā un 187. 1 pantā noteikto ziņu iesniegšanas termiņu Uzņēmumu reģistrā, kas ir 14 dienas no lēmuma pieņemšanas dienas un 3 darba dienas no dalībnieku reģistra parakstīšanas dienas.
 • Apliecinot parakstus tiek pārbaudīta parakstītāja identitāte, tādēļ uz parakstu apliecināšanu jāņem līdzi pase vai elektroniskā identifikācijas karte, bet ārvalsts fiziskām personām arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegts dokuments, kurā norādīts Latvijas Republikas personas kods; rīcībspēja.
 • Par dokumenta saturu Uzņēmumu reģistra amatpersona, kas veic parakstu apliecināšanu, neatbild.
 • Apliecināt parakstus tiks atteikts:
  • ja persona nav rīcībspējīga.
  • ja persona nevar apliecināt savu identitāti, gribas īstumu.
  • ja valsts notārs negūst pārliecību par personas identitāti vai gribas īstumu.
  • nav veikta samaksa par paraksta apliecināšanas pakalpojumu.
  • personas uzrādītais personu apliecinošs dokuments reģistrēts nederīgo dokumentu reģistrā.
  • personu nav iespējams pārbaudīt Iedzīvotāju reģistra datu bāzē vai, ja pārbaudot personu Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personas statuss uzrādās “miris” vai “pasīvs”.

Alternatīva notariāli apliecinātam parakstam (pie zvērināta notāra, pie valsts notāra Uzņēmumu reģistrā vai bāriņtiesā) ir  drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu. Ar e-parakstu parakstītus dokumentus iesniedz elektroniski e-pakalpojumā vai, atsevišķos gadījumos - e-pastā. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.