• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 1. posms

1. Kopsavilkums

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt.

Nodalīšanas gadījumā visi sadalāmās sabiedrības dalībnieki (biedri) vai daļa no viņiem kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (biedriem) vai par vienīgo iegūstošās sabiedrības dalībnieku (biedru) kļūst sadalāmā sabiedrība saskaņā ar lēmumu par sabiedrības nodalīšanu. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • no 65,00 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma vai līguma projekta sastādīšanas.