• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 2. posms

3. Atzinums par mantas novērtēšanu

Ja reorganizācijas rezultātā palielinās iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls, komercreģistra iestādei papildus iesniedzams atzinums par sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtēšanu iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

Atzinumu sniedz persona, kura ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, vai revidents, kurš pārbaudīja reorganizācijas līgumu vai līguma projektu.