• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2. posms

3. Biedru sapulce

Sadalāmās personālsabiedrības biedru sapulce ne agrāk kā divas nedēļas pēc reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata un apstiprina lēmumu vai lēmuma projektu un pieņem lēmumu par sadalīšanu (reorganizāciju). Vienlaikus ar biedru sapulces lēmumu par sadalīšanu tiek apstiprināti iegūstošās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums (ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība). Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.

Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso visi personālsabiedrības biedri.

Personālsabiedrības līgumā var paredzēt, ka lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas biedru.

Biedru sapulces protokolā norāda tos biedrus, kuri sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.