• lv
 • en

Komandītsabiedrības pārrobežu apvienošana 2. posms

1. Kopsavilkums

Ja iegūstošā sabiedrība ir Latvijas komercsabiedrība, pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz pieteikumu, lai tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju. Ja iegūstošā sabiedrība ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts komercsabiedrība, bet Latvijas sabiedrība ir pievienojamā, tad Latvijas sabiedrība Uzņēmumu reģistram iesniedz pieteikumu apliecinājuma saņemšanai par to, ka pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai.

 • 1-3 darba dienas
  Izskatīšana
 • 39,25 līdz 73,25 EUR
  Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR11
 • Pieteikums pirmsapvienošanas apliecības saņemšanai (ja Latvijas sabiedrība ir pievienojamā sabiedrība)
 • Reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija
 • Biedru lēmuma, kurā lemts par reorganizāciju
 • To biedru saraksts, kuri balsojuši pret reorganizāciju
 • Likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauja
 • Reorganizācijas prospekts (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana)
 • Revidenta atzinums (ja likumā noteikta revidenta pārbaude)
 • Pirmsapvienošanas apliecība - ārvalsts komercreģistra iestādes izziņa, kas to, ka pievienojamā vai iegūstošā ārvalsts kapitālsabiedrība ir veikusi visas nepieciešamās darbības pārrobežu apvienošanas pabeigšanai
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Atsevišķi maksājama valsts nodeva par katras sabiedrības līguma projekta eksemplāru.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

Ja ieraksts par iegūstošo kapitālsabiedrību tiek izdarīts citas dalībvalsts komercreģistrā, ierakstu par pievienojamo Latvijas sabiedrību komercreģistrā izdara, kad Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis informāciju no citas dalībvalsts komercreģistra iestādes par attiecīga ieraksta izdarīšanu.