• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības pārveidošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā viena veida sabiedrība (pārveidojamā sabiedrība) tiek pārveidota par cita veida sabiedrību (iegūstošā sabiedrība), saglabājot savu tiesību subjekta statusu. Pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Pārveidojamās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 65,00 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta sastādīšanas.