• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības pārveidošana 2. posms

6. Mantas novērtējums

Veicams katras sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības pārveidošanai, ja tiek palielināts pamatkapitāls.


Nosacījumi: