• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības saplūšana 2. posms

8. Mantas novērtējums

Ja iegūstošā sabiedrība ir kapitālsabiedrība, veicams katras pievienojamās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai.

Atzinumu sniedz persona, kura ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, vai revidents, kurš pārbaudīja reorganizācijas līgumu vai līguma projektu.