• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 1.posms

1. Kopsavilkums

Sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Sašķelšanas gadījumā sadalāmās sabiedrības dalībnieki (biedri) kļūst par iegūstošo sabiedrību dalībniekiem (biedriem) saskaņā ar lēmumu par sabiedrības sašķelšanos. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: 

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma projekta sastādīšanas.