• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 1.posms

1. Kopsavilkums

Sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām jau pastāvošām iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Sašķelšanas gadījumā sadalāmās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošo sabiedrību dalībniekiem/akcionāriem/biedriem saskaņā ar lēmumu par sabiedrības sašķelšanos. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: 

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma vai līguma projekta sastādīšanas.