• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 1.posms

5. Biedru sapulces protokols vai lēmums

Katras iesaistītās sabiedrības biedru sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par reorganizācijas līguma projekta pievienošanu izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.