• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2.posms

3. Dalībnieku sapulces protokols vai lēmums

Sadalāmās sabiedrības biedru sapulce apstiprina jaundibināmās sabiedrības statūtus, ievēlē pārvaldes institūcijas un veic citas darbības, kas nepieciešamas, dibinot sabiedrību.