• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības adreses pārcelšana uz citu valsti 1.posms

1. Kopsavilkums

Kapitālsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana no Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija. Tās rezultātā sabiedrība turpina darboties citā ES dalībvalstī, bet Latvijā tiek izslēgta no komercreģistra. Reorganizācija ir veicama divos posmos.

Uzņēmumu reģistrs nepārbauda vai jaunizveidotās komercsabiedrības dokumenti (statūti, valdes sastāvs u.tml.) atbilst uzņemošās valsts likumiem.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu
  • Sabiedrības paziņojums par juridiskās adreses pārcelšanu
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas dienas