• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komandītsabiedrības adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

5. Mantas novērtējums

Veicams katras sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības pārveidošanai, ja tiek palielināts pamatkapitāls.


Nosacījumi:

  • Ja reorganizācijas lēmumu pārbauda revidents, atzinumu par mantas novērtējumu sniedz viņš
  • Ja reorganizācijas lēmumu nepārbauda revidents, atzinumu sniedz persona, kas ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā