• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvā sabiedrība

Kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kuras nolūks ir veicināt biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu.

Kooperatīvā sabiedrība ir juridiskā persona.

  • Minimālais kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits ir trīs Dibinātāji un biedri var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.