• lv
  • en

Kooperatīvā sabiedrība

Kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Kooperatīvā sabiedrība ir juridiskā persona.

  • Kooperatīvajai sabiedrībai ir komersanta statuss, izņemot lauksaimniecības pakalpojumu, mežsaimniecības pakalpojumu, dzīvokļu īpašnieku, automašīnu garāžu īpašnieku, laivu garāžu īpašnieku un dārzkopības kooperatīvām sabiedrībām;
  • Minimālais kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits ir trīs, bet lauksaimniecības pakalpojumu un mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrībās – pieci
  • Dibinātāji un biedri var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.